Masterat Târgu Mureș

Ce facultăți din țară din cadrul UMF oferă master și ce master?

UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș – Domeniul de Master Farmacie. Sunt 3 domenii de master în UMFST:

 Cosmetologie și dermofarmacie (2 ani, 120 ECTS)

 Calitatea Medicamentului, Alimentului și Mediului (1 an, 60 ECTS)

 Biotehnologie medicală (Lb. maghiară) (1 an,60 ECTS)

*ECTS= Sistemul European de Credite Transferabile şi de Acumulare (ECTS) este un sistem centrat pe student care se bazează pe sarcina didactică a studentului obligatorie pentru realizarea obiectivelor programelor de studii. Principiul ECTS este următorul: 60 de credite corespund sarcinii didactice а studentului cu frecvenţă la zi pentru un an academic. De regulă, în Europa sarcina didactică care îi revine unui student cu frecvenţă la zi este de 1500 – 1800 ore pe an, în acest caz un credit valorează respectiv 25 – 30 ore de studiu.

 Cum aplici pentru un master?

La studiile universitare de masterat au dreptul să participe absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă. Admiterea constă, în general, dintr-o probă scrisă și un interviu, în funcție de programul de masterat. Detalii cu privire la procedura de admitere găsiți la link-ul următor:

https://www.umfst.ro/fileadmin/iosum/Metodologia_privind_organizarea_admiterii_in_ciclul_de_studii_universitare_de_masterat_2019.pdf

Câte locuri sunt taxă/buget?

Repartizarea cifrelor de școlarizare se face în fiecare an universitar. Pentru anul universitar 2019-2020, repartizarea locurilor buget/taxă, pentru masterele din domeniul Farmacie, este următoarea:

Calitatea Medicamentului, Alimentului și a Mediului: buget – 5 locuri, taxă – 25 locuri

Cosmetologie și dermofarmacie: buget – 5 locuri, taxă – 25 locuri

Biotehnologie medicală (Lb. maghiară) – 5 locuri, taxă – 20 locuri

Ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor, respectiv a frecventării la buget/taxă a studiilor anterioare

Ce materii sunt?

Disciplinele din planurile de învăţământ sunt astfel concepute încât să completeze şi să asigure masterandului o pregătire superioară în domeniu, în concordanţă cu prevederile ARACIS.

Pentru fiecare masterat, găsiți planul de învățământ la următoarele adrese:

Calitatea Medicamentului, Alimentului și Mediului:

https://www.umfst.ro/masterat/farmacie/calitatea-medicamentului-alimentului-si-mediului/plan-de-invatamant.html

Cosmetologie și dermofarmacie:

https://www.umfst.ro/masterat/farmacie/cosmetologie-si-dermofarmacie/plan-de-invatamant.html

Biotehnologie medicală:

https://www.umfst.ro/masterat/farmacie/biotehnologie-medicala/plan-de-invatamant.html

Ce beneficii am dacă fac masterul după licență? Care este domeniul și cât de aplicabil este?

Beneficiile dobândite în urma absolvirii unui program de masterat sunt specifice fiecărui program, în concordanță cu competențele obținute. Beneficiile se vor regăsi în prioritatea masteranzilor pentru diverse posturi existente în oferta din piața muncii.

Programul universitar de studii de master: Calitatea medicamentului, alimentului și mediului vizează:

formarea competențelor de bază pentru specialiști în analiza și controlul medicamentului, alimentului și mediului, masteranzi care se pregătesc în vederea dobândirii competențelor de bază și specifice și a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor din aceste domenii;

formarea și perfecționarea continuă în carieră, pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor pentru domeniile vizate;

cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul Farmacie, în concordanță cu necesitățile de perfecționare a procesului de învățământ și cu perspectivele de evoluție a învățământului și a științelor farmaceutice pe plan național/internațional.

Programul universitar de studiu Cosmetologie și Dermofarmacie vizează:

formarea de profesioniști, lideri în sectorul cosmetic, având cunoștințe solide teoretice și practice în domeniul produsului cosmetic;

formarea de specialiști cu abilități practice necesare pentru realizarea unor proceduri de întreținere a frumuseții corporale;

formarea continuă și perfecționarea în carieră, pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor pentru domeniile vizate;

cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul dezvoltării produsului cosmetic, al utilizării acestuia, precum și în domeniul procedurilor de îngrijire cosmetică facială și corporală, în concordanță cu perspectivele de evoluție a învățământului și a dezvoltării științifice în domeniul cosmetic și estetic, pe plan național și european.

Programul universitar de studii de masterat de Biotehnologie medicală vizează:

formarea competențelor de bază pentru specialiști în biotehnologie medicală, masteranzi care se pregătesc în vederea dobândirii competențelor de bază și specifice și a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor din aceste domenii;

formare continuă și perfecționare în carieră, pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor pentru domeniile vizate;

cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul biotehnologiei medicale, în concordanță cu necesitățile de perfecționare a procesului de învățământ și cu perspectivele de evoluție a învățământului și a științelor economice pe plan național și european.

  Pot aplica pentru un master la altă facultate decât UMF?

  Da.

La ce alte specializări de master ne putem înscrie în afară de cele din             cadrul UMF?

La orice specializare, dacă nu sunt necesare competențe anterioare specifice.

Master sau doctorat, ce ar fi mai relevant pentru un absolvent de farmacie?

O pregătire în master nu exclude un doctorat. Orientarea spre un master sau spre un doctorat ține de predictibilitatea unei cariere.

Ce pot face după ce termin?

Primul răspuns ar fi pregătirea în rezidențiat într-una din specialităţile existente sau viitoare,  orientarea spre multiplele direcții pe care le oferă pregătirea complexă a unui farmacist şi permanenta perfecţionare fie prin programele de master, doctorat, fie prin cursuri postuniversitare.

Tinerii farmaciști, proaspăt absolvenți ai facultății de farmacie, se pot orienta în multiple direcții:

Farmacia comunitară

Farmacia clinică

Farmacia de spital

În distribuția de medicamente

Companii farmaceutice: studii clinice, producție, controlul calității, asigurarea calității, regulatory affairs officer, responsabil de farmacovigilență, marketing și comunicare medicală, reprezentant medical, etc.

În mediul academic

        În cercetare

     Master sau internship? Care este mai folositor la ora actuală?

Ambele. Masteratul asigură perfecționarea într-un anumit domeniu, care deschide multiple posibilități de orientare în carieră. Internshipul asigură dobândirea experienței pentru a putea lucra într-o anumită companie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.