FASFR Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România

Studenții din Sănătate nu susțin modificările aduse art. 213 din Legea Educației Naționale

Cele 3 federații componente ale Alianței Studenților în Domeniul Sănătății pe această cale își exprimă îngrijorarea privind noile modificări aduse Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu precădere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației înregistrată cu nr. L159/2019, modificare adoptată luni, pe data de 10.02.2020, în Senatul României și care a fost trimisă către promulgare. 

FASMR – Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România, FASFR – Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România și FSMDR – Federația Studenților la Medicină Dentară din România fac astfel un apel către Administrația Prezidențială, de al cărei suport au avut parte necondiționat în ultimii ani de activitate, să nu promulge acest act normativ, întrucât modificările aduse, deși au fost votate de către Camera Deputaților și Senatul României, nu sunt în concordanță cu valorile pe care beneficiarii direcți ai sistemului educațional le consideră imperioase pentru progresul susținut al societății și pentru îmbunătățirea calității procesului de învățământ universitar.

Modificarea adusă art. 213 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, la propunerea președintelui Comisiei de Învățământ, a eliminat dispozițiile care făceau referire la faptul că „o persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate complete, succesive” fapt ce pentru noi reprezintă atât o măsură de limitare a evoluției mediului universitar, cât și o lipsă de viziune de lungă durată asupra caracterului administrativ al unei instituții, întrucât planurile de acțiune eficiente și realizabile nu sunt construite și implementate pe perioade nedeterminate.

Mai mult decât atât, potrivit surselor media, legea a fost votată cu 73 de voturi ,,pentru” și 34 de abțineri, fapt ce indică o lipsă a unanimității în ceea ce privește adoptarea acestei modificări și demonstrează că, în abordarea aspectelor sensibile cu privire la sistemul educațional, viziunile nu sunt comune. Propunem, în consecință, ca factorii decizionali să aibă în vedere faptul că cea mai de valoare investiție este cea în viitor, că tinerii vor reprezenta pentru societate un vector esențial în dezvoltarea sistemelor și în elevarea societății și că orice inițiativă înaintată, fără o evaluare minuțioasă realizată în prealabil, poate să dăuneze principiilor susmenționate, în special când domeniul la care se face referire este chiar motorul progresului și anume, educația.

Prin urmare, Alianța Studenților din Domeniul Sănătății sprijină pozițiile federațiilor partenere Uniunea Studenților din România (USR) și ANOSR referitoare la această modificare la Legea Educației și solicită Președintelui României să nu promulge acest act normativ sub forma sa actuală și să realizeze demersurile corespunzătoare pentru ca acesta să fie reevaluat.