FASFR Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România

Adăugarea farmaciștilor în lista beneficiarilor de stimulent de risc.

Ne dorim ca farmaciștii să fie incluși în categoriile de personal medical care pot beneficia de stimulentul de risc

 

Inițiator: Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România

Către: Parlamentul României, Camera Deputaților – Comisia pentru sănătate și familie

În data de 6.04.2020, Guvernul României a emis OUG nr. 43/2020, care prevede în art. 8, alin. (1) că “Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență”.

Atragem atenția asupra excluderii farmaciștilor din categoriile de personal medical care pot beneficia de stimulentul de risc. Atât farmaciștii comunitari, cât și cei din farmaciile sau secțiile de spital realizează o activitate  ce implică contactul direct cu pacienții, fapt care îi expune pericolului de infectare cu SARS-CoV-2. Mai mult, conform legii nr. 95 din 14.04.2006, art. 653, alin. 1, lit. a), “Personalul medical este medicul, medicul stomatolog, farmacistul, asistentul medical și moașa care acordă servicii medicale”, dovedind astfel că farmacistul face parte din categoria de personal medical.

Farmaciștii au reprezentat de la începutul pandemiei un pilon important din domeniul sănătății expus direct riscurilor, ei fiind cei care asigură accesul la tratament pacienților. Considerăm că activitatea acestora pe perioada stării de urgență este una esențială, care nu ar trebui ignorată şi care ar trebui remunerată ca atare. De aceea, solicităm Camerei Deputaților aducerea unui amendament la OUG nr. 43/2020, prin care farmaciștii să fie incluși în categoriile de personal medical ce pot beneficia de stimulentul de risc.