Doctorat Craiova

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru doctorat?

Condițiile pe care un student trebuie să le îndeplinească pentru doctorat sunt următoarele:

absolventul trebuie să fie în primii 10, în ordinea mediilor.

în cazul în care există candidați cu medii egale, departajarea se face în funcție de media de la licență; dacă și mediile de la licență sunt aceleași departajarea se face în funcție de nota de la disciplina în domeniul căreia urmează să își efectuze cercetările.

să fie absolvent de studii de buget, iar candidatul nu trebuie să fie din generații mai vechi de 2-3 ani.

În ce perioadă au loc înscrierile?

Perioada de înscriere este variabilă în funcție de data terminării licenței, fiind de obicei între 16-20 septembrie.

Cum se realizează admiterea și ce presupune?

Admiterea se realizează prin susținerea unui interviu care are la bază tema aleasă de candidat dintre temele propuse de către îndrumătorul de doctorat, în fața comisiei de admitere. De asemenea, candidatul, în acord cu coordonatorul, poate să propună personal o temă pe care să o susțină, să demonstreze că o poate realiza și că prezintă interes științific.

Sunt locuri buget/ taxă?

Numărul locurilor bugetate în raport cu numărul de absolvenți ai Facultății de Farmacie este de un loc bugetat pentru fiecare coordonator și aproximativ 2-3 locuri în sistemul cu taxă.

Cine sunt Coordonatorii?

 prof. univ. dr. Johnny Neamțu

 prof. univ. dr. Cătălina Pisoschi

 prof. univ. dr. Liviu Chirigiu

 prof. univ. Dr  Daniela Călina

 șef lucr. univ. dr. Anca Oana Docea

Care sunt materiile?

În funcție de coordonatori, de proiectele și contractele de cercetare și de temele sugerate, materiile pot fi propuse și adaptabile.

Ce presupun bursele și în funcție de ce sunt acordate acestea?

Bursele pot să fie naționale sau contracte din care să facă parte doctoranzii (din sistemul bugetat). Aceștia pot primi burse de studiu în țară în diverse centre sau în centrul din care fac parte sau burse de studiu internaționale în cadrul unor teme de interes mondial.

În câți ani termini lucrarea de doctorat?

Procesul durează între 3 și 4 ani. În cazul doctoranzilor care beneficiază de bursă de studiu, este obligatoriu să termine lucrarea în maximum 4 ani, iar cei de la taxă pot prelungi cu 1-2 ani, cu acordul Directorului Școlii Doctorale.

Doctoratul folosește doar în mediul academic și pentru cercetare?

Doctoratul este o condiție indispensabilă pentru domeniul academic și de cercetare, dar deschide și orizonturi noi pentru absolvenții de Școală Doctorală care, pe lângă faptul că vor primi 15% la salariu, se prelungește vârsta de pensionare cu 5 ani și pot participa ca și membri sau titulari de contracte de cercetare, pot depune proiecte pe teme lansate de către Centrul

Internațional sau Național de Cercetare, iar tinerii absolvenți de doctorat (cu vârsta mai mică de 35 de ani) pot obține noi burse de cercetare în cadrul programelor postdoctorale.