Doctorat Cluj-Napoca

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru doctorat?

Să fii licențiat de la o facultate cu cel puțin 300 credite, cum este în cazul Facultății de Farmacie sau să fi studiat ciclul de licență și apoi de master, cum este cazul Facultății de Nutriție și Dietetică.

Nu este obligatoriu să fi făcut cercetare în timpul facultății, ajută doar pentru a-ți formula proiectul de cercetare sau cunoscând laboratorul și cadrele respective.

În ce perioadă au loc înscrierile?

De obicei înscrierea se face înainte de examenul de licență, în luna septembrie, în funcție de fiecare coordonator de doctorat, urmând ca după licență să fie admiterea.

Cum se realizează admiterea și ce presupune?

Admiterea se bazează pe scrierea unui proiect de cercetare într-un formular disponibil pe site-ul facultății. Pe lângă acesta, mai presupune o prezentare PowerPoint despre ce se dorește să se cerceteze în cei 4 ani de doctorat.

Doctorandul își alege un coordonator de doctorat și o echipă de 3 cadre didactice care constituie comisia de îndrumare.

Sunt locuri buget/ taxă?

Există locuri bugetate cu bursă , locuri bugetate fără bursă, locuri cu taxă sau cele cu frecvență redusă, în cazuri în care doctoranzii sunt și rezidenți sau din alte centre universitare.

Cine sunt Coordonatorii?

prof.univ.dr.CRISTEAVictoria CeciliaChimie analitică

prof.univ.dr.CRIŞAN Gianina CristinaBotanică farmaceutică

conf.univ.dr.HANGAN Adriana Corina Chimie generală şi anorganică

prof.univ.dr.IONESCU Corina Biochimie farmaceutică

conf.univ.dr.IUGA Cristina Adela Analiza medicamentului

prof.univ.dr.KISS BelaToxicologie

prof.univ.dr.LOGHIN FeliciaToxicologie

prof.univ.dr.MOGOŞANCristina IonelaFarmacologie, Fiziologie şi Fiziopatologie

prof.univ.dr.ONIGA Ilioara ElenaFarmacognozie

prof.univ.dr.ONIGAOvidiuChimie farmaceutică

prof.univ.dr.OPREAN RaduChimie analitică

prof.univ.dr.POPADaniela SavetaToxicologie

prof.univ.dr.SĂNDULESCURobertChimie analitică

prof.univ.dr.ŞTIUFIUCRareş IonuţBiofizică farmaceutică

prof.univ.dr.TOMUŢĂIoanTehnologie farmaceutică

prof.univ.dr.VLASELaurianTehnologie farmaceutică

prof.univ.dr.ZAHARIAValentinChimie Organică

Care sunt materiile?

În primul an de doctorat, numit și an de pregătire universitară avansată, se studiază cursurile enumerate mai jos.

Pe lângă acestea, doctoranzii își mai aleg și module și cursuri opționale, care împreună cu proiectul de cercetare însumează 60 de credite pe an.

Metodologia cercetării ştiinţifice

Noţiuni de etica cercetării ştiinţifice şi integritate academică

Norme de publicare şi etica publicării ştiinţifice

Documentare ştiinţifică 

Proiectarea şi managementul granturilor

 Legislaţie europeană în cercetare

 Comunicarea poster – reguli, soluţii, trucuri

 Prezentarea orală şi ppt-ul

Medicina bazată pe dovezi

 Biotehnologii medicale

Ce presupun bursele și în funcție de ce sunt acordate acestea?

În funcție de câte se primesc de la Minister în fiecare an, adică locurile bugetate cu bursă.

În câți ani termini lucrarea de doctorat?

Doctoratul din domeniul sănătății durează 4 ani, care poate fi întrerupt maxim 2 ani și în anumite condiții prelungit 2 ani (perioadă de grație)

Doctoratul folosește doar în mediul academic și pentru cercetare?

În principal pentru acestea, dar nu doar, întrucât te pregătește și pentru structuri mai înalte în care poți profesa, de exemplu EMA, cercetare în industrie farmaceutică, în diferite institute din țară și străinătate, iar un absolvent de doctorat este mereu bine privit.