Master Craiova

Ce facultăți din țară din cadrul UMF oferă master și ce master?

UMF Craiova oferă următoarele programe de master:

Farmacologie și Toxicologie – 1 an

Laborator clinic și analiza medicamentului (LCAM) – 2 ani

Management sanitar

Cum aplici pentru un master?

După absolvirea facultății sunt stabilite dinainte de către Senatul UMF locurile pentru fiecare program de master, iar absolventul cu diplomă de licență obținută în anul curent sau în anii precedenți, absolvent al Facultății de Farmacie, Biochimie, Chimie, Biologie și Medicină, se poate înscrie pe baza unui dosar, care conține documentele necesare afișate pe site-ul facultății.

Nu se susține examen, admiterea realizându-se în funcție de media generală obținută la finalul facultății și media de la licență.

Câte locuri sunt taxă/buget?

La masterul de Farmacologie și Toxicologie și la masterul de Laborator clinic și analiza medicamentului sunt 12 locuri la buget și 13 locuri la taxă.

Absolvenții care au efectuat studii în regim bugetat de către stat vor intra automat pe locurile cu taxă.

Ce materii sunt?

Curricula este stabilită de către coordonatorul de master și aprobată de Comisia pentru perfecționarea post-licență din cadrul ARACIS, care autorizează masterele și verifică modul de desfășurare și curriculele acestora la fiecare 5 ani.

Ex. La masterul de Farmacologie și Toxicologie predomină ca materii de studiu

Farmacocinetica și Farmacodinamia, Toxicocinetica și Toxicodinamia, Metode de analiză toxicologică, Antidoturi în diverse intoxicații. În cadrul masterului LCAM predomină Biochimia,Toxicologia, Controlul medicamentului și Metode fizico-chimice de analiză de laborator clinic și farmaceutic.

Ce beneficii am dacă fac masterul după licență?

Masterul de Farmacologie și Toxicologie urmărește să perfecționeze cunoștințele participanților în ceea ce privește Farmacologia și Toxicologia ca specialități de interes medico-sanitar, cuprinzând:

Cunoașterea efectelor adverse și a interacțiunilor medicamentoase

Cunoașterea incompatibilității medicament-aliment

Cunoașterea riscurilor intoxicațiilor acute, supraacute și cronice a farmacodependenței, precum și a tratamentului de urgență în aceste situații.

În cazul LCAM beneficiile sunt acelea că participanții își pot completa studiile cu 2 ani de master în cazul absolvenților de Biochimie, Chimie și Biologie, iar pentru absolvenții de Farmacie este util deoarece le creează oportunitatea de a lucra în laboratoare clinice sau de control al Medicamentului.

Care este domeniul și cât de aplicabil este?

Domeniile în care prezintă aplicabilitate sunt: farmaceutic, medical și toxicologic.

Pot aplica pentru un master la altă facultate decât UMF?

Absolvenții Facultății de Farmacie pot aplica la orice master din orice domeniu.

Master sau doctorat, ce ar fi mai relevant pentru un absolvent de farmacie?

Se urmărește ca masterul să preceadă studiile doctorale, deoarece este o perioadă în care masterandul își perfecționează cunoștințele și deprinde abilități în domeniul cercetării, fiind nevoit să-și elaboreze lucrarea de dizertație, ceea ce îl pregătește din toate punctele de vedere pentru a urma școala doctorală.

Ce pot face după ce termin?

După absolvirea masterului și susținerea lucrării de disertație se poate urma școala doctorală sau se pot obține titluri în specializări precum Expert farmacolog, Expert toxicolog sau să-și completeze studiile de biochimist, chimist și biolog în laboratoare de analiză medicală.

Master sau internship? Care este mai folositor la ora actuală?

Ambele sunt folositoare deoarece asigură absolvenților de Farmacie continuitatea pregătirii profesionale și accesul la cele mai noi cunoștințe și rezultate de cercetare imperios necesare în practica farmaceutică.