Redirecționează 2% și 3.5% către FASFR


Sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare scăzută și utilizare ineficientă a resurselor publice, raportând cele mai scăzute cheltuieli pe cap de locuitor ca pondere din PIB în UE.

Prin redirecționarea a 2% și 3,5% din impozitul anual pe venit către Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, vei contribui semnificativ la sprijinirea unor direcții ale Federației cu precădere spre punctele deficitare cheie ale sistemului românesc de sănătate.

De asemenea, vei fi un partener de nădejde în vederea implementării următoarelor misiuni dezvoltate care sunt fundamentul principiilor noastre:

Îmbunătățirea sănătății populației prin:

informarea publicului cu privire la patologiile contemporane

promovarea prevenției


Dezvoltarea profesională și personală a studenților farmaciști prin:

implicarea în conștientizarea drumului profesional de către studenții farmaciști

facilitarea accesului studenților la experiențe internaționale profesionale și studențești

susținerea educației non-formale pentru studenții farmaciști

conectarea studenților din România cu scopul de a crea o comunitate unită în domeniul farmaceutic


Dezvoltarea educaţiei farmaceutice prin:

implicarea activă în schimbarea şi îmbunătăţirea curriculei şi a sistemului educaţional farmaceutic prin colaborarea cu autorităţile naţionale şi companiile farmaceutice

implicarea în uniformizarea şi creşterea calităţii practicii de vară la nivel naţional prin colaborarea cu universităţi şi companii

promovarea rolului de farmacist în societate

dezvoltarea rolului de farmacist clinicianprevenției


Ce trebuie să faci?

1. Descarcă formularul 230 

Modelul de formular completat cu datele Federației

2. Completează formularul (Durată de completare a formularului – 3 minute)

Cum? 

  • Doar prin completarea corectă a spațiilor rezervate la I.Date de identificare a contribuabilului și semnarea formularului, pentru că de restul ne-am ocupat noi. 🙂 

În cate exemplare? 

Formularul se completează în două exemplare

  • originalul se depune la organul fiscal 
  • copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia
3. Depune formularul 

Există mai multe variante pentru depunerea formularului completat:

  1. Depunere fizică la registratura organului fiscal în aria căreia ai domiciliul stabil (Cel din buletin). Aici poți vedea exact cea mai apropiată unitate fiscală pentru depunerea fizică. 
  2. Prin poștă la adresa registraturii organului fiscal în aria căreia ai domiciliul stabil (Cel din buletin)
  3. Prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire
  4. Prin serviciul online ANAF – Spațiul Privat Virtual – SPV, se poate depune online formularul 230 (CEREREA privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% și 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor)
  5. Prin NOI. Având în vedere starea de urgență declarată de autorități din cauza epidemiei de coronavirus, formularele 230 pot fi depuse online, scanate, pe bază de borderou, în baza OPANAF nr. 936/2020 (Deci ceea ce trebuie să faci în acest caz, este să ne trimiți formularul completat la adresa contact.fasfr@gmail.com)