FASFR Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România

Redirecționează 3.5% către FASFR

Sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare scăzută și utilizare ineficientă a resurselor publice, raportând cele mai scăzute cheltuieli pe cap de locuitor ca pondere din PIB în UE.

Prin redirecționarea a 3,5% din impozitul anual pe venit către Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, vei contribui semnificativ la sprijinirea unor direcții ale Federației cu precădere spre punctele deficitare cheie ale sistemului românesc de sănătate. 

De asemenea, vei fi un partener de nădejde în vederea implementării următoarelor misiuni dezvoltate care sunt fundamentul principiilor noastre:

Îmbunătățirea sănătății populației prin:

informarea publicului cu privire la patologiile contemporane

promovarea prevenției

Dezvoltarea profesională și personală a studenților farmaciști prin:

implicarea în conștientizarea drumului profesional de către studenții farmaciști

susținerea educației non-formale pentru studenții farmaciști

facilitarea accesului studenților la experiențe internaționale profesionale și studențești

conectarea studenților din România cu scopul de a crea o comunitate unită în domeniul farmaceutic

Dezvoltarea educaţiei farmaceutice prin:

implicarea activă în îmbunătăţirea curriculei şi a sistemului educaţional farmaceutic prin colaborarea cu autorităţile naţionale şi companiile farmaceutice

promovarea rolului de farmacist în societate

implicarea în uniformizarea şi creşterea calităţii practicii de vară la nivel naţional prin colaborarea cu universităţi şi companii

dezvoltarea rolului de farmacist clinicianprevenției

Cum pot redirecționa

Care sunt pașii pentru redirecționare?

 1.  Accesează aici , completează câmpurile obligatorii și apoi mergi mai departe pentru a se genera automat un Formularul 230. 
 2. Tipărește formularul descărcat și semneaza-l. 
 3. Depune formularul tipărit și semnat până în 25 Mai 2021 la Registratură Centrului ANAF de care aparții prin domiciliul (Vezi aici lista ANAF-urilor unde esti arondat)

Poți trimite către noi formularul, completat, semnat și scanat (sau o poză) la trezorier.fasfr@gmail.com și îl depunem noi pentru tine.

Mai există și alte modalități de depunere, printre care amintim:

 1. Prin poștă la adresa registraturii organului fiscal în aria căreia ai domiciliul stabil (Cel din buletin), cu scrisoare recomandată și confirmare de primire
 2. Prin serviciul online ANAF – Spațiul Privat Virtual – SPV, se poate depune online formularul 230

În ce categorii de venituri trebuie să mă încadrez ca să pot face redirecționarea?

 1. persoanele fizice care au realizat, în anul 2020, venituri din salarii / asimilate salariilor;
 2. de pensionari cu o pensie de minim 2.000 lei lunar brut
 3. de persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România.

De ce să redirecționezi?

 1. toate persoanele cu venituri salariale plătesc impozit pe venit către stat;
 2. 3,5% din impozit este automat direcționat de către stat către sectorul neguvernamental (ONG);
 3. poți alege către cine merg acești bani (3,5% din impozitul pe venitul tău);
  dacă nu alegi tu, statul face alegerea în numele tău;
 4. nu vei pierde nimic, acești bani sunt oricum o mică parte impozitul tău pe venit iar dacă alegi către cine direcționezi aceste sume, poți ulterior urmări felul în care au fost gestionați banii tai.