FASFR Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România

ASF Târgu Mureş

logo asf Targu-Mures alb

ASF TÂRGU-MUREȘ

Asociația Studenților Farmaciști Târgu-Mureș

Despre Asociație

Motto: „Împreună spre rețeta succesului!”

Asociația Studenților Farmaciști din Târgu Mureș (ASF Tg. Mureș) este o organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică, cu caracter socio-profesional, ce are ca membri studenți de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Scopul Asociației este unul umanitar și constă în crearea unui cadru propice în vederea promovării și apărării drepturilor și libertăților studenților farmaciști, a creșterii și îmbunătățirii educației din domeniul farmaceutic.

Asociația este compusă din: Biroul Executiv (PreședinteVicepreședinteTrezorier), Biroul de Conducere (SecretarDep. de Educație și Practică Farmaceutică, Dep. De Sănătate publică, Dep. de Mobilități Studențești, Dep. de Cultură și Divertisment, Dep. de Relații Publice, Dep. de Design & IT, Dep. de Fundraising) și Cenzor, ramuri care funcționează după o strategie bine stabilită, fără de care activitatea Asociației nu ar fi posibilă.

asf tg mures

Obiectivele Asociației Studenților Farmaciști din Târgu Mureș sunt reprezentate de :

 • Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor Facultății de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.
 • Promovarea şi dezvoltarea unor programe şi evenimente în vederea cunoaşterii şi aprofundării cunoştinţelor din domeniul farmaceutic şi cel medical.
 • Iniţierea, organizarea şi facilitarea accesului studenţilor la activităţi culturale.
 • Oferirea accesului studenților farmaciști din Târgu Mureș la proiectele de specialitate desfășurate atât la nivel național, cât și internațional (conferințe, congrese).

Proiectele desfășurate de către ASF sunt:

 • Conferința Anuală a Studenților Farmaciști din Târgu Mureș „PharmacoFor”, conferință aflată anul acesta la a doua ediție și care se adresează studenților farmaciști din întreaga țară. Scopul conferinței este unul dual, și anume dezvoltarea subiectelor clasice din punct de vedere farmaceutic cu aplicabilitate practică, dar mai ales abordarea temelor de actualitate ce țin de acest domeniu. Un alt obiectiv pe care-l urmărim este reprezentat de partea practică, studenții participanți având posibilitatea de a lua parte și la diferite WorkShop-uri. Îmbinarea acestora reprezintă o verigă foarte importantă în dezvoltarea profesională a unui viitor farmacist, facilitându-i flexibilitatea în alegerea unei cariere potrivite.
 • Congresul Internațional pentru Studenți, Tineri Medici și Farmaciști „Marisiensis” se află în acest an la a XXIV-a ediție și este un proiect desfășurat în colaborare cu Liga Studenților din Târgu Mureș. Congresul are ca scop contribuirea la dezvoltarea studenților atât pe plan personal, cât și pe plan profesional prin realizarea unor Simpozioane și WorkShop-uri, dar și a unor sesiuni de prezentare a lucrărilor de cercetare științifică ale studenților farmaciști participanți.
 • Universitatea de Vară pentru Elevi (UVE), proiect desfășurat în colaborare cu Liga Studenților din Târgu Mureș prin intermediul căruia toți elevii absolvenți ai clasei a XI-a au posibilitatea de a experimenta o săptămână din viața unui student la facultățile cu profil medical sau tehnologic din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Acest proiect implică participarea elevilor atât la cursuri și laboratoare, cât și la un program social realizat pentru aceștia.
 • Team Building-ul ASF este pe cale să devină o tradiție a Asociației noastre și are ca scop cunoașterea mai îndeaproape a membrilor organizației ce va duce la închegarea și facilitarea unei comunicări și colaborări mai eficiente.
 • Proiecte de informare și responsabilizare a populației precum: Antibioticum, AntiStres, Automedicația Rațională, InfoDiabet.
 • Proiecte de orientare în carieră precum:
 • Informarea în licee
 • Oportunitățile Studentului Farmacist
 • Proiecte de interschimb studențesc precum:
 • InterFarma este un proiect prin intermediul căruia un student farmacist dintr-un anumit centru universitar timp de o săptămână poate experimenta viața de student într-un alt centru universitar de profil farmaceutic din țară. Astfel, acesta va experimenta o nouă condiție a studentului, într-un alt ambient față de cel cu care era obișnuit.
 • Student Exchange Programme (SEP) este un program de interchimb studențesc care îți oferă posibilitatea efectuării practicii de specialitate timp de o săptămână într-o altă țară. Pe lângă pregătirea profesională pe care ți-o oferă acest proiect, acesta îți oferă și posibilitatea cunoașterii culturii și educației persoanelor din țara în care ai ales să îți desfășori practica de specialitate.
 • InterPractis+ reprezintă un proiect prin intermediul căruia studenții facultăților de Farmacie au posibilitatea de a-și efectua practica de specialitate timp de două săptămâni într-un alt centru universitar decât cel de proveniență. Acest proiect oferă posibilitatea dezvoltării atât pe plan personal (WS de dezvoltare personală, cunoașterea unui oraș nou, legarea unor noi relații de prietenie), cât și pe plan profesional (prin efectuarea practicii de specialitate în domenii precum: farmacie comunitară prevăzută cu receptură, farmacie de spital, farmacie clinică, depozit de medicamente, cercetare și industrie farmaceutică). Astfel, studenții vor dobândi noi cunoștințe din domeniul farmaceutic care vor fi de folos în momentul alegerii ariei definitoare la finalul anilor de studiu.

Proiectele de interschimb studențesc, de orientare în carieră și de informare și responsabilizare a populației se desfășoară sub egida Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România în colaborare cu toate organizațiile membre ale acesteia.

 • Taberele studențești reprezintă un proiect destinat studenților, realizat cu sprijinul Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș, care oferă posibilitatea studenților cu rezultate bune la învățătură de a merge timp de o săptămână într-o excursie organizată la mare, la munte sau în Delta Dunării.
 • “Ghidul bobocului farmacist” reprezintă un proiect destinat bobocilor farmaciști prin intermediul căruia aceștia iau contact cu regulile Universității și Facultății, cu activitatea Asociației și, totodată, primesc așa numitele sfaturi din partea colegilor mai mari.
 • “Revista Recipe” reprezintă un proiect adresat tuturor studentilor Facultății de Farmacie din Târgu Mureș și conține articole scrise atât de către cadrele didactice cât și de către studenți, ce are ca scop motivarea acestora spre o mai mare implicare și performanță.

Contact

Facebook: facebook.com/ASF.TarguMures

E-mail: contact.asftgm@gmail.com

Instagram: instagram.com/asf_tgm

Adresa: Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, Nr. 38, jud. Mureș, România