ASF Târgu Mureş

Asociaţia Studenţilor Farmacişti din Târgu Mureş                       asf-tgm-logo

 

(ASF Tg. Mureş) este o organizație non-guvernamentală, non-profit , cu caracter socio-profesional care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, fiind membră cu drepturi depline în Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România (FASFR).

Scopurile principale ale asociaţiei sunt :

  • Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş .
  • Promovarea şi dezvoltarea unor programe şi evenimente în vederea cunoaşterii şi aprofundării cunoştinţelor farmaceutice şi medicale, iniţierea unor programe de instruire a educaţiei farmaceutice.
  • Organizarea de conferinţe, cursuri de pregătire, seminarii cu tematică specifică pentru studenţii farmacişti.
  • Iniţierea, organizarea şi facilitarea accesului studenţilor la activităţi ştiinţifice şi culturale, precum şi la congresele pentru studenţii farmacişti.

Asociaţia Studenţilor Farmacişti din Târgu Mureş funcţionează pe bază de voluntariat şi are ca membri studenţi ai Facultăţii de Farmacie.

 

Printre activităţile principale ale asociaţiei, enumerăm :

  • Organizarea campaniilor de informare pe tema sănătăţii, de exemplu: “Info Diabet” , “AntiSIDA” , “Atenţie la antibiotice!” , “Automedicaţia” , campanii de informare cu privire la profesia de farmacist şi domeniul farmaceutic : “Oportunităţile studentului farmacist- Farmacistul în arealul ocupaţional”.
  • Organizarea Congresului Internaţional “Marisiensis” desfăşurat anual sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş.
  • Desfăşurarea unor proiecte care vizează promovarea Facultăţii de Farmacie în rândul elevilor de liceu : “Ziua Porţilor Deschise” , “Concursul de chimie” .
  • Participarea la congresele naţionale şi internaţionale, la Adunarea Generală a Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România, participarea la schimburile studenţeşti desfăşurate sub egida Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România.

Adresă: Tîrgu Mureș, str. Nicolae Grigorescu, căminul nr. 1, cam. 018, jud. Mureș, România
Web: www.asftgm.wix.com/asftgm
E-mail: asf_tgm@yahoo.com